एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

आचरण, संस्कार र संस्कृति हराए राष्ट्र हराउँछ !

२०७६ कार्तिक १६ गते शनिवार
  • पुर्णिका शाह

आफ्नो आचरण, संस्कार र संस्कृतिको सदा सम्मान र पालना गर्नु नेपालीमात्रको कर्तव्य हो। आचरण हराए संस्कार हाराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए राष्ट्र हराउँछ, यदि राष्ट्र हराएमा हाम्रो पहिचान रहन्न भन्ने तथ्यलाइ कहिल्यै नबिर्सनु।

आफ्ना संस्कार,संस्कृती र परम्पराको राक्षाका निम्ति यस मन्त्रलाई सुनी, बुझी, चिन्तन र मनन गरि हरेक नेपालीका मन मस्तिष्कमा कर्णप्रीय बनाउने दायित्व तपाई हामी सबैको हो।

जयतु संस्कृतम
जयतु नेपालम्

सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतम् ।
सरस-सरल-मनोज्ञ-मङ्गल-देवभाषा संस्कृतम् ॥

मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम् ।
मृदुल-मधुर-मनोह-रामृत-तुल्यभाषा संस्कृतम् ॥

देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतम् ।
भेद-भाव-विनाशकं खलु, दिव्यभाषा संस्कृतम् ॥

अमृतभाषा संस्कृतम्, अतुलभाषा संस्कृतम् ।
सुकृति-जन-हृदि परिलसितशुभवरदभाषा संस्कृतम् ॥

भुवनभाषा संस्कृतं, भवनभाषा संस्कृतम् ।
भरत-भुवि परि-लसित, काव्य-मनोज्ञ-भाषा संस्कृतम् ॥

शस्त्रभाषा संस्कृतं, शास्त्रभाषा संस्कृतम् ।
शस्त्र-शास्त्र-भृदार्ष-भारत-,राष्ट्रभाषा संस्कृतम् ॥

धर्मभाषा संस्कृतं, कर्मभाषा संस्कृतम् ।
धर्म-कर्म-प्रचोदकं खलु, विश्वभाषा संस्कृतम् ॥

प्रतिक्रिया दिनुहोस